Co dają nam uprawnienia budowlane?

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nadawane są w formie decyzji przez okręgową komisję kwalifikacyjna po spełnieniu wymogów formalno-prawnych oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu pisemnego oraz ustnego.

Posiadając uprawnienia budowlane możemy zgodnie z prawem pełnić oficjalnie zawód zaufania publicznego sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Do samodzielnej funkcji technicznych zaliczyć możemy stanowiska:

 • Kierownik budowy - jest to osoba odpowiedzialna za całą budowę, trzyma pieczę nad całym procesem organizacyjno-technicznym danej realizacji. Jest to najważniejsza osoba na placu budowy i w całym procesie budowlanym.

 • Kierownik robót - stanowisko podobne do kierownika budowy z tym iż mniej odpowiedzialne. Jako kierownik robót pełnimy nadzór na wyznaczonym odcinku robót lub dla wyznaczonego zakresu prac. Mamy mniej obowiązków niż sam kierownik budowy, ale również spoczywa na nas odpowiedzialność zawodowa.

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba z uprawnieniami, działająca z ramienia inwestora pełniąca funkcje nadzorująco-kontrolne. Odpowiedzialna jest ona za kontrolę jakości wszystkich prowadzonych robót oraz ich zgodność z projektem a także przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

 • Konstruktor - zadaniem konstruktora jest zaprojektowanie konstrukcji dla danego obiektu budowlanego. To on przeprowadza cały proces obliczeń statyczno - wytrzymałościowych oraz dobiera rozwiązania pozwalające na wybudowanie określonego obiektu zgodnie z wizjami architekta.

 • Architekt - jednostka od której wszystko się zaczyna na budowie. Architekci odpowiedzialni są za zaprojektowanie od podstaw całej bryły budynku oraz wszelkich rozwiązań budowlanych i techniczno-instalacyjnych znajdujących się w nim. Spoczywa na nich odpowiedzialność przygotowania projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego a także dokładnych projektów wykonawczych i warsztatowych dla potrzeb budowy.

Każde z tych stanowisk pozwala nam na awans w hierarchii budowlanej ze stanowiska zwykłego inżyniera budowy. Jednak każdy awans oprócz korzyści oczywiście finansowych i prestiżowych wiąże się z dodatkowymi obowiązkami.

Odpowiedzialność zawodowa

Nie ulega wątpliwości, że każda jednostka wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie musi być świadoma swojej odpowiedzialności zawodowej. Jest to związane z wykonywaniem zadań, które mają istotny wpływ na życie i zdrowie każdego uczestnika procesu budowlanego. Ponadto trzeba sobie zdać sprawę, że sprawując stanowiska kierownicze odpowiadamy za życie osób, które w przyszłości będą korzystały z wzniesionych przez nas obiektów. Dlatego zawód, który wykonuje osoba z uprawnieniami budowlanymi, jest zawodem zaufania publicznego. Pamiętajmy, że każdy obiekt będzie eksploatowany przez ludzi wiele lat i w całym okresie jego istnienia powinien być on dla nich całkowicie bezpieczny.

Każda z wyżej wymienionych funkcji wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia praktycznego. Osoby piastujące te stanowiska nie bez powodu znajdują się tam gdzie są.

Jeśli postanowiłeś, że chcesz przygotować się i przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane skorzystaj z najlepszego programu do efektywnej i szybkiej nauki na uprawnienia budowlane jaki możesz znaleźć na rynku: UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024