Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

CO TO SĄ SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE?

Jak podaje nam ustawa Prawo budowlane określeniem samodzielna funkcja techniczna opisujemy działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych a także techniczno-organizacyjnych.

Do tego typu działalności możemy zaliczyć:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.


Wszystkie te czynności są działaniami wykonywanymi na stanowiskach: kierownika budowy, kierownika robót, konstruktora, architekta czy też inspektora nadzoru inwestorskiego.

W uproszczeniu możemy więc powiedzieć, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to działalność zawodowa w ramach jednego z wyżej wymienionych stanowisk.

KTO MOŻE PEŁNIĆ SAMODZIELNĄ FUNKCJĘ TECHNICZNĄ W BUDOWNICTWIE?

Aby pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie a tym samym pracować jako: kierownik budowy, kierownik robót, inspektor, projektant lub konstruktor należy zdobyć uprawnienia budowlane.
Uzyskanie decyzji o nadanie uprawnień budowlanych wymaga zdobycia odpowiedniego wykształcenia, praktyki zawodowej i zdania egzaminu potwierdzającego nasze umiejętności i wiedzę w zakresie budownictwa dostosowaną do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją.

WPIS NA LISTĘ CZŁONKÓW

Aby zacząć jednak pełnić funkcję techniczną należy spełnić kilka formalności takich jak m.in :

 1. Zostać wpisanym do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wpis na listę dokonywany jest na podstawie ostatecznej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych otrzymywanej po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na uprawnienia budowlane.
 2. Wpisać się na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i otrzymać zaświadczenie o wpisie.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024