Egzamin pisemny / testowy

Egzamin pisemny to pierwszy etap do jakiego podchodzimy po przejściu pozytywnie postępowania kwalifikacyjnego jaki przeprowadza co najmniej dwa razy do roku właściwa izba samorządu zawodowego.

Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru.
Do każdego pytania mamy trzy odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawdziwa.

Egzamin przeprowadza się w okręgowych izbach właściwych izb o tej samej porze w całej Polsce.
Część pisemna prowadzona jest pod nadzorem członków komisji egzaminacyjnej obecnych na sali. Członkowie odpowiedzialni są za organizację i przebieg całego procesu oraz za pilnowanie porządku na sali podczas egzaminu.

Na każde pojedyńcze pytanie przewidziane jest 1,5 minuty.
Próg jaki należy przekroczyć aby uzyskać pozytywny wynik to: 75% dobrych odpowiedzi 

Ilość pytań jest uzależniona od zakresu a także rodzaju uprawnień budowlanych jakie chcemy uzyskać:

 1. Uprawnienia bez ograniczeń dla każdej specjalności łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  • 90 pytań testowych
  • wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 68 pkt
  • czas trwania egzaminu – 135 minut
 2. Uprawnienia bez ograniczeń odrębnie: do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  • 75 pytań testowych
  • wymagana ilość poprawnych odpowiedzi - 57 pkt
  • czas trwania egzaminu – 115 minut
 3. Uprawnienia w ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  • 60 pytań testowych
  • wymagana ilość poprawnych ych odpowiedzi – 45 pkt
  • czas trwania egzaminu – 90 minut
 4. Uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
  • 45 pytań testowych
  • wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 34 pkt
  • czas trwania egzaminu – 70 minut

W przypadku uprawnień architektonicznych zdawanych w IARP ilośc pytań na egzaminie pisemnym zależy od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych jakie zdajemy i wygląda następująco:

 1. Uprawnienia bez ograniczeń dla każdej specjalności łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  • 60 pytań testowych
  • wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 45 pkt
  • czas trwania egzaminu – 90 minut
 2. Uprawnienia bez ograniczeń odrębnie: do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  • 60 pytań testowych
  • wymagana ilość poprawnych odpowiedzi - 45 pkt
  • czas trwania egzaminu – 90 minut
 3. Uprawnienia w ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  • 60 pytań testowych
  • wymagana ilość poprawnych ych odpowiedzi – 45 pkt
  • czas trwania egzaminu – 90 minut
 4. Uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
  • 40 pytań testowych
  • wymagana ilość poprawnych odpowiedzi – 30 pkt
  • czas trwania egzaminu – 60 minut

Wytyczne możemy przeczytać w szczegółowym programie egzaminów podawanym przez PIIB oraz w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej podawanym przez IARP.

Jeśli chcesz się przygotować w sposób szybki i efektywny do egzaminu pisemnego skorzystaj z naszego programu do nauki UPRAWNIENIA BUDOWLANE, dzięki któremu na każde pytanie będziesz potrzebował nie 1,5 minuty a kilka sekund !

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024