Co to są uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane to określenie na certyfikat jaki można uzyskać w formie decyzji uprawniającej daną osobę do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane samodzielna funkcja techniczna w budownictwie jest to wszelka działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych z jakimi można spotkać się w branży budowlanej, a w szczególności w działalności związanej z:

 1. Projektowaniem, sprawdzaniem projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego;
 2. Kierowaniem budową lub innymi robotami budowlanymi;
 3. Kierowaniem wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorem i kontrolą techniczną wytwarzania tych elementów;
 4. Wykonywaniem nadzorów inwestorskich;
 5. Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Uprawnienia do sprawowania takich funkcji w budownictwie można uzyskać tylko po spełnieniu odpowiednich wymagań określonych w aktach prawnych. Dokładne wytyczne podane zostały w Ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 1. Pierwszym wymogiem jest posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W zależności od specjalizacji oraz zakresu o jaki się ubiegamy wymogi wykształcenia różnią się. Poziom naszego wykształcenia oraz kierunek determinuje także długość niezbędnej praktyki zawodowej jaką musimy odbyć.
 2. Drugim wymaganiem jest odpowiedni staż przebytej praktyki w zawodzie pod okiem doświadczonego patrona posiadającego uprawnienia budowlane właściwe dla naszej specjalizacji. Jej długość determinuje specjalizacja, zakres uprawnień o które chcemy się starać oraz poziom naszego wykształcenia.

Uprawnienia budowlane mogą zdobyć osoby zarówno po studiach wyższych jak i Ci posiadający odpowiedni dla danej specjalności tytuł zawodowy technika lub mistrza.

Gdy posiadamy zarówno niezbędne wykształcenie jak i potrzebny staż zawodowy możemy zacząć starać się o dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Strona przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego musi przygotować niezbędne dokumenty, które potwierdzą spełnienie wymagań jakie stawiają przepisy. Należy złożyć je we właściwej dla miejsca zamieszkania Okręgowej izbie samorządowej.

Gdy Izba aprobuje aplikację pozwala przystąpić do egzaminu. Sam egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej.
Pozytywny wynik z obu części kwalifikuje nas do uzyskania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
A CO DAJĄ NAM UPRAWNIENIA BUDOWLANE? Tego dowiesz się z kolejnego wpisu.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024