Jak sprawdzić uprawnienia budowlane?

Dlaczego warto sprawdzać uprawnienia budowlane?

Jeśli planujemy zrealizować inwestycję budowlaną, musimy zadbać o to, aby osoby, które będą nam pomagać w tym procesie, miały odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Nie chodzi tylko o kwestię jakości i terminowości wykonania prac, ale także o uniknięcie ewentualnych problemów prawnych, które mogą wyniknąć z nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem działania kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. Dlatego przed podpisaniem umowy oraz rozpoczęciem współpracy z takimi osobami, powinniśmy sprawdzić, czy posiadają one uprawnienia budowlane i są czynnymi członkami samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie OC. Wszystkie te elementy są niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w sposób zgodny z prawem.

Uprawnienia budowlane są dokumentem potwierdzającym, że dana osoba posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe, które pozwalają jej na wykonywanie określonych czynności w zakresie projektowania, kierowania i/lub nadzorowania robót budowlanych. Uprawnienia budowlane są nadawane przez właściwe organy administracji publicznej, po spełnieniu określonych warunków, takich jak ukończenie studiów wyższych o odpowiednim profilu, zdanie egzaminu kwalifikacyjnego i odbycie praktyki zawodowej .

 

Jak sprawdzić uprawnienia budowlane kierownika budowy?

Aby sprawdzić uprawnienia budowlane kierownika budowy lub inspektora nadzoru, możemy skorzystać z listy członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który jest dostępny pod adresem https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow. PIIB jest samorządem zawodowym inżynierów budownictwa, który zrzesza osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa znajdziemy wyszukiwarkę publiczną, która pozwala na sprawdzenie uprawnień budowlanych kierownika budowy lub inspektora nadzoru, wpisując w formularzu imię i nazwisko osoby, której uprawnienia chcemy sprawdzić. Jeśli wyników jest więcej niż jeden, możemy je zawęzić podając “okręg” lub “numer członkowski”. Portal pokaże nam następujące dane: “numer członkowski”, który zawiera informacje o specjalności i dacie uzyskania uprawnień, “data ważności zaświadczenia”, która świadczy o opłaceniu składek i czynnym członkostwie w PIIB oraz historię przynależności w przeszłości inżyniera do okręgowej izby. Nas interesuje najbardziej informacja “data ważności zaświadczenia”, która informuje czy ktoś opłacił składki członkowskie i jest czynnym członkiem samorządowej izby. 

 

 

Sprawdzając uprawnienia budowlane kierownika budowy lub inspektora nadzoru na portalu PIIB, możemy mieć pewność, że są one aktualne i prawdziwe, ponieważ PIIB prowadzi rejestry członków i uprawnień, które podlegają kontroli i nadzorowi przez organy administracji publicznej.

 

Alternatywne źródła informacji o uprawnieniach budowlanych

Ważne jest zrozumienie, że narzędzie do wyszukiwania nie wyświetla wszystkich jednostek posiadających uprawnienia budowlane w Polsce. Baza danych obejmuje jedynie osoby zarejestrowane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PIIB), choć nie jest to obowiązkowe. Może brakować informacji o jednostkach, które zdobyły uprawnienia budowlane przed 2000 rokiem, kiedy to powstała PIIB, a później nie pełniły już funkcji technicznych.

W takiej sytuacji zaleca się skorzystanie również z wyszukiwarki udostępnionej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), która w pewnych przypadkach może dostarczyć bardziej kompleksowe informacje.

Portal eCRUB, udostępniany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, jest kolejnym narzędziem do weryfikacji uprawnień budowlanych. Znajduje się pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl, a jego bazę stanowią dane osób z uprawnieniami nadanymi po 1995 roku.

Wyszukiwarka eCRUB umożliwia sprawdzenie uprawnień, specjalności oraz zakresu kompetencji danego inżyniera.

Należy pamiętać, że widoczne są jedynie dane osób, które wyraziły zgodę na publiczne udostępnienie informacji.

 

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024