Kierownik robót

W potocznym rozumieniu kierownik robót często jest mylony z kierownikiem budowy. Wielokrotnie obie te nazwy stosowane są zamiennie na określenie tego samego stanowiska. I choć nieraz zarówno kierownik budowy jak i kierownik robót wykonują podobne zadania to w rzeczywistości stanowiska te różnią się między sobą.
Po co na budowie kierownik robót? Jakie są jego zadania? I kto może pełnić taką funkcję?

 

KIEROWNIK ROBÓT JAKO SAMODZIELNA FUNKCJA TECHNICZNA

Kierownik robót podobnie jak i kierownik budowy jest wg Prawa budowlanego zaliczany do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które posiada kierownik robót stanowią podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. W prawie budowlanym możemy zauważyć, że w Art. 17 osoba kierownika robót jest wymieniona zamiennie z kierownikiem budowy jako jednego z uczestników procesu budowlanego.

 

JAK MOŻNA ZOSTAĆ KIEROWNIKIEM ROBÓT?

Aby móc sprawować funkcję kierownika robót na budowie jak i każdą inną samodzielną funkcję techniczną w budownictwie należy oczywiście wykazać się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym w postaci udokumentowanej praktyki pod okiem kierownika praktyki a także pozytywnie zdać egzamin na uprawnienia budowlane. Cały proces dokładnie opisywaliśmy w wpisie poświęconym uprawnieniom budowlanym oraz tym jak krok po kroku je zdobyć. Podstawą więc do pełnienia funkcji kierownika robót jest posiadanie uprawnień budowlanych.

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ KIEROWNIK ROBÓT I KIEDY JEST POTRZEBNY NA BUDOWIE?

Czytając Prawo budowlane możemy dowiedzieć się, że;
“Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.”

Chodzi tutaj przede wszystkim o kierowników prac branżowych jak np. kierownika robót sanitarnych lub robót elektrycznych.
Najczęściej stanowisko kierownika budowy pełnią osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, gdyż największy zakres robót na większości budów podchodzi pod ten rodzaj specjalizacji. Roboty bardziej specjalistyczne oraz branżowe są to obszary, w których kierownik budowy może nie być do końca kompetentny więc przy większych inwestycjach inwestor ma obowiązek ustanowić także kierowników robót w danej specjalności.

 

KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNIK ROBÓT TEJ SAMEJ SPECJALNOŚCI

Na inwestycjach, które są bardzo skomplikowane oraz bardzo duże często na jednej budowie możemy znaleźć kierownika budowy oraz kilku kierowników robót tej samej specjalności (najczęściej konstrukcyjno-budowlanej). Dlaczego tak się dzieje?

Gdy zakres obowiązków i realizacji jest bardzo duży jedna osoba w postaci kierownika budowy nie jest w stanie fizycznie ogarnąć wszystkiego samemu. Dlatego powoływanych zostaje kilku kierowników robót, którzy są przydzieleni przez kierownika budowy do określonego odcinka robót za który odpowiadają i którym mają się zajmować. Każdy ma swoje zadania i wykonuje prace zgodnie z przydziałem. Często kierownicy robót specjalizują się też w danych rodzajach robót budowlanych (roboty elewacyjne, roboty żelbetowe, roboty wykończeniowe) co jeszcze lepiej pozwala im nadzorować dany odcinek robót.

Kierownik budowy jest głową budowy, która zarządza wszystkimi kierownikami robót i dzięki temu ma możliwość zapanowania w należyty sposób nad całym przedsięwzięciem.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA ROBÓT

Jak już było wspomniane Prawo budowlane wymienia zamiennie funkcję kierownika budowy z kierownikiem robót a więc prawa oraz obowiązki kierownika robót są tożsame z prawami i obowiązkami kierownika budowy. Odpowiada on tak samo jak kierownik budowy z tym, że odpowiedzialność ta jest ograniczona na powierzony mu odcinek i zakres robót który ma nadzorować.

O dużej odpowiedzialności kierownika robót świadczyć może fakt iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia kierownik robót jest wpisywany do dziennika budowy oraz może dokonywać w nim wpisów.

Podsumowując kierownik robót budowlanych, podobnie jak kierownik budowy, ponosi pełną odpowiedzialność zawodową za podjęte decyzje na etapie prowadzenia robót budowlanych za które odpowiada.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024