Protokół odbioru instalacji elektrycznej w budynku

Odbiór instalacji elektrycznej w budynku - kiedy należy wykonać?

Budowa domu to nie tylko etap wznoszenia ścian czy dachu, ale także konieczność spełnienia formalności związanych z odbiorem budynku. Jednym z kluczowych aspektów podczas odbioru jest protokół odbioru instalacji elektrycznej, dokument potwierdzający prawidłowość i bezpieczeństwo instalacji.

Odbiór instalacji elektrycznej jest kluczowym etapem, który należy przeprowadzić przed oddaniem budynku do użytkowania. Niezależnie od tego, czy to dom jednorodzinny, czy wielorodzinny, czy też obiekt użyteczności publicznej, protokół odbioru jest niezbędny.

Co to jest protokół odbioru instalacji elektrycznej?

W myśl przepisów prawa budowlanego, do zgłoszenia zakończenia budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, Inwestor musi dołączyć protokoły badań przyłączy i instalacji, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia elektryczne.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to dokument stwierdzający, czy instalacja została wykonana zgodnie z projektem i spełnia wymogi bezpieczeństwa. Jest to nieodzowny dokument, bez którego budynek nie może zostać przekazany do użytku.

Kto dokonuje odbioru instalacji elektrycznej?

Pomiary oraz odbiór instalacji elektrycznej w budynku może być przeprowadzany wyłącznie przez osobę, która posiada uprawnienia energetyczne a dokładnie certyfikat uprawnień elektrycznych G1 z zakresu dozoru (D). Takie uprawnienia można uzyskać poprzez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) na podstawie kursu i zdania egzaminu. 

Co jest sprawdzane podczas odbioru i co zawiera protokół odbiorczy?

Podczas odbioru instalacji elektrycznej sprawdzane są różne aspekty w tym m.in.:

 • Pomiar rezystancji izolacji przewodów (pomiar RISO) – to dogłębne sprawdzenie stanu izolacji przewodów w instalacji.
 • Pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego RCD (tak zwanej „różnicówki”) – sprawdza się każdy z wyłączników pod względem poprawności jego doboru, połączeń oraz reakcji na naciśnięcie przycisku TEST.
 • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych – wykonywane są przy sprawdzaniu impedancji pętli zwarcia lub (w nowych domach) przed zamontowaniem układu pomiarowego.
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia – wykonuje się go dla potwierdzenia poprawnego doboru zabezpieczeń w instalacji. Impedancję mierzymy po to, by wyznaczyć prąd płynący między przewodami w momencie zwarcia.
 • Pomiar uziemienia i rezystywności (odporności) gruntu – sprawne uziemienie do oprowadzenia prądu (z wyładowania czy łączeniowego) jest niezbędne dla prawidłowego działania ogranicznika przepięć.
 • Pomiary eksploatacyjne urządzeń – ich celem jest sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu.

Protokół powinien zawierać takie informacje jak:

 • dane dotyczące wykonawcy wraz z świadectwem kwalifikacyjnym osoby przeprowadzającej pomiary, 
 • wyniki pomiarów,
 • dane z liczników energii elektrycznej, 
 • ilość punktów elektrycznych zamontowanych w budynku,
 • moc zainstalowanych odbiorników,
 • rodzaj, materiał i przekrój przyłącza energetycznego
 • rodzaj zastosowanych zabezpieczeń instalacji
 • informacje o lokalizacji punktów elektrycznych i zgodności z projektem,
 • podpisy odbiorców i dostawców zleconej usługi odbioru.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024