Warunki techniczne dla budynków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jest to jedno z najważniejszych rozporządzeń w budownictwie. To na nim w bardzo dużym stopniu bazują projektanci oraz inżynierowie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wydane zostało 12 kwietnia 2002 r. a już pod koniec tego samego roku wprowadzone w życie.

Dokument ten ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, w sposób zapewniający spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Rozporządzenie składa się z 11 działów głównych a niektóre z nich dzielą się na dodatkowe rozdziały.
Działy segregują akt prawny na tematy natomiast rozdziały na szczegółowe omawianie zakresy.

 • Dział I. Przepisy ogólne

 • Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

 • Dział III. Budynki i pomieszczenia

 • Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków

 • Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji

 • Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

 • Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania

 • Dział VIII. Higiena i zdrowie

 • Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami

 • Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

 • Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe

 • Załącznik 1. Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu

 • Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

 • Załącznik 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień

Warunki techniczne zostały od daty wydania zmienione do tej pory ponad 10 - krotnie.
Kolejne zmiany dodawały lub usuwały pewne fragmenty. Bardzo ważną kwestią jest zawsze upewnienie się, że korzystamy z najnowszej nowelizacji.

Najnowsze warunki techniczne w formie ujednoliconej aktualne na dzień dzisiejszy przeczytasz TUTAJ 

A jeśli chciałbyś mieć zawsze warunki techniczne przy sobie a także pozostałe akty prawne przydatne w budownictwie polecamy naszą aplikację w która posiada funkcję przeglądania aktów prawnych. W aplikacji znajdziesz tylko aktualne akty prawne ze wszystkimi zmianami i aktualizacjami w formie ujednoliconej.

 

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024