Podwyżka opłat za egzamin na uprawnienia architektoniczne

20 lutego 2024 roku Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej podjęła istotną decyzję dotyczącą opłat związanych z uzyskiwaniem uprawnień architektonicznych. Uchwała nr O-06-VI-2024, zatwierdzona przez Krajową Radę IARP (Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej), reguluje ona nowe stawki opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Zmiany te mają na celu dostosowanie wysokości opłat do aktualnych standardów i potrzeb branży architektonicznej.

 

Nowe stawki opłat

Zgodnie z najnowszą uchwałą, opłaty związane z uzyskiwaniem uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej zostały podniesione. Oto nowe ceny:

 1. Odrębne Uprawnienia Budowlane:

  • Z tytułu kwalifikowania: 1570 zł
  • Z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 1570 zł
  • Z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 930 zł
  • Łącznie: 3140 zł
 2. Łączne Uprawnienia Budowlane:

  • Z tytułu kwalifikowania: 2360 zł
  • Z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 2360 zł
  • Z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 1350 zł
  • Łącznie: 4720 zł

Te zmiany wprowadzają znaczne podwyżki w stosunku do poprzednich stawek. Dla wielu osób dążących do uzyskania uprawnień architektonicznych, nowe opłaty mogą stanowić kolejną falę protestów. Jednakże, decyzja Izby Architektów ma też swoje uzasadnienie.

 

Motywacje za podwyżką opłat

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej podjęła decyzję o podwyższeniu opłat z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze, chce się zwiększyć prestiż samego procesu uzyskiwania uprawnień architektonicznych, sprawiając, że staje się on bardziej ekskluzywny. Podniesienie kosztów może wpłynąć na jakość kandydatów, którzy przystępują do egzaminów, co z kolei przyczyni się do podniesienia standardów w branży.

Po drugie, wyższe opłaty pozwalają na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem egzaminów oraz procesów kwalifikacyjnych. Doskonalenie tych procesów wymaga inwestycji, aby utrzymać wysoki standard jakościowy. W rezultacie, podwyżki opłat są niezbędne dla zapewnienia profesjonalizmu i skuteczności w procesie przyznawania uprawnień architektonicznych.

 

Reakcje społeczności architektonicznej

Decyzja Izby Architektów wywołała mieszane reakcje wśród społeczności architektonicznej. Część osób popiera podniesienie opłat, uznając je za krok w kierunku podniesienia standardów w branży. Argumentują, że tylko najlepsi architekci powinni otrzymać uprawnienia, co przyczyni się do rozwoju architektury w Polsce.

Z drugiej strony, istnieje grupa architektów, która obawia się, że podwyżki opłat mogą zniechęcić utalentowanych, ale mniej zamożnych kandydatów. To może prowadzić do ograniczenia różnorodności w branży architektonicznej, co jest również ważnym aspektem jej rozwoju.

 

Wejście w życie

Sama ustawa obowiązywac będzie od 8 marca 2024 r. Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed datą wejścia w uchwały mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

LINK DO UCHWAŁY:
Uchwała nr O-06-VI-2024 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024