Podwyżka opłat za egzamin na uprawnienia budowlane w PIIB

24 kwietnia 2024 roku Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) podjęła znaczącą decyzję dotyczącą opłat związanych z uzyskiwaniem uprawnień budowlanych. Zgodnie z uchwałą nr PIIB/KR/0010/2024, ustalono nowe stawki opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, które mają na celu dostosowanie ich do aktualnych standardów i potrzeb branży.

 

Nowe stawki opłat

Zgodnie z najnowszą uchwałą, opłaty związane z uzyskiwaniem uprawnień budowlanych zostały podniesione. Oto nowe ceny:

 1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

  • Z tytułu kwalifikowania: 1350 zł
  • Z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 1350
  • Z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 800zł
  • Łącznie: 2700 zł
 2. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

  • Z tytułu kwalifikowania: 2050 zł
  • Z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 2050
  • Z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 1150 zł
  • Łącznie: 4100 zł

Te zmiany wprowadzają znaczne podwyżki w stosunku do poprzednich stawek. Dla wielu osób dążących do uzyskania uprawnień budowlanych, nowe opłaty mogą stanowić istotne wyzwanie. Jednakże, decyzja PIIB ma swoje uzasadnienie.

 

Motywacje za podwyżką opłat

PIIB podjęła decyzję o podwyższeniu opłat z kilku kluczowych powodów. Przede wszystkim, celem jest zwiększenie prestiżu procesu uzyskiwania uprawnień budowlanych, co ma uczynić go bardziej ekskluzywnym. Wyższe koszty mogą przyciągnąć bardziej zaangażowanych i przygotowanych kandydatów, co z kolei przyczyni się do podniesienia standardów w branży.

Po drugie, wyższe opłaty pozwalają na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem egzaminów oraz procesów kwalifikacyjnych. Doskonalenie tych procesów wymaga inwestycji, aby utrzymać wysoki standard jakościowy. W rezultacie, podwyżki opłat są niezbędne dla zapewnienia profesjonalizmu i skuteczności w procesie przyznawania uprawnień budowlanych.

 

Reakcje społeczności architektonicznej

Decyzja PIIB wywołała mieszane reakcje wśród społeczności. Część osób popiera podniesienie opłat, uznając je za krok w kierunku podniesienia standardów w branży. Argumentują, że tylko najlepsi inżynierowie powinni otrzymać uprawnienia, co przyczyni się do rozwoju branży budowlanej w Polsce.

Z drugiej strony, istnieje grupa inżynierów, która obawia się, że podwyżki opłat mogą zniechęcić utalentowanych, ale mniej zamożnych kandydatów. To może prowadzić do ograniczenia różnorodności w branży inżynierskiej, co jest również ważnym aspektem jej rozwoju.

 

Wejście w życie

Nowe stawki opłat obowiązują od 24 kwietnia 2024 roku, co oznacza, że będą miały zastosowanie do sesji JESIEŃ 2024.

 

LINK DO UCHWAŁY:
Uchwała nr PIIB/KR/0010/2024 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja JESIEŃ 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja JESIEŃ 2024