Wykaz przepisów i norm dla inżynierów - egzamin JESIEŃ 2023 - PIIB

Najbliższa sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane rozpocznie się egzaminem pisemnym w dniu 17 listopada 2023 r. Pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu przeprowadzanego w formie testu uprawni osoby do przystąpienia do etapu drugiego czyli odpowiedzi ustnych, które będą przeprowadzane w kolejnych dniach, zgodnie z ustaloną przez komisje kwalifikacyjne kolejnością.
Wczoraj Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm, których znajomość będzie wymagana podczas tegorocznej sesji JESIEŃ 2023.

 

JAK WYGLĄDA WYKAZ WYMAGANYCH PRZEPISÓW I NORM

W tegorocznym wykazie aktów prawnych mamy 155 pozycji. Wykaz norm zawiera aż 33 strony z wyszczególnieniem norm dla poszczególnych specjalności oraz danych zakresów uprawnień.

Akty prawne podzielone zostały na podkategorie takie jak:

 • prawo budowlane
 • prawo budowlane – przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne
 • prawo budowlane – rozporządzenia wykonawcze
 • skutki działania żywiołu – przepisy szczególne
 • samorząd zawodowy w budownictwie
 • wyroby budowlane
 • normalizacja
 • certyfikacja
 • geodezja
 • bhp – kodeks pracy i przepisy wykonawcze
 • bhp – ustawa wypadkowa
 • azbest w budownictwie
 • inspekcja pracy i rzeczoznawcy bhp
 • ochrona środowiska
 • inspekcja ochrony środowiska
 • odpady
 • informacje o środowisku
 • inspekcja sanitarna
 • prawo wodne
 • zaopatrzenie w wodę – odprowadzanie ścieków
 • ochrona przeciwpożarowa
 • dozór techniczny
 • autostrady płatne
 • drogi publiczne
 • koleje
 • energetyka
 • telekomunikacja
 • prawo geologiczne i górnicze
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarka nieruchomościami
 • ochrona gruntów
 • ochrona przyrody
 • ochrona zabytków
 • prawo autorskie
 • materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
 • kodeks cywilny
 • wspieranie termomodernizacji i remontów
 • kodeks postępowania administracyjnego

 

LINKI DO POBRANIA PEŁNEGO WYKAZU OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Dokładny spis AKTÓW PRAWNYCH DO POBRANIA

Dokładny spis NORM DO POBRANIA

 

Nowy wykaz aktów prawnych i norm obowiązujących w najnowszej sesji egzaminacyjnej został uwzględniony także w naszej aplikacji Uprawnienia Budowlane. Korzystając z naszej aplikacji Użytkownik zawsze jesteś pewny, że korzysta z najbardziej aktualnych materiałów.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024