Wynagrodzenie inżynierów budownictwa 2024

Analiza wynagrodzeń inżynierów budownictwa na koniec roku 2023: przegląd trendów płacowych w branży

Dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu wyniki najnowszego badania dotyczącego poziomu wynagrodzeń inżynierów budownictwa na koniec roku 2023. Badanie to stanowi nieocenioną analizę zmian płacowych w naszej branży i pozwala nam lepiej zrozumieć aktualną sytuację na rynku pracy inżynierskiej.

Autorem artykułu jest dr inż. Krzysztof Kaczorek z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej. Publikacja miała miejsce: 19 marca 2024 roku.

W pracy, która obejmowała próbę aż 13218 inżynierów budownictwa, skupiono się na różnorodnych czynnikach wpływających na poziom wynagrodzeń. Analizowano zarobki w zależności od branży, stażu pracy, wielkości miejscowości oraz czasu pracy. Przeprowadzona analiza pozwoliła zgromadzić cenne dane, które zostały szczegółowo przedstawione w formie tabelarycznej i poddane gruntownej analizie.

Warto zauważyć, że badanie miało charakter kompleksowy. Po raz pierwszy uwzględniono płeć oraz typ osobowości ankietowanych inżynierów, co pozwoliło na jeszcze głębsze zrozumienie różnic w wynagrodzeniach w kontekście tych czynników. Ponadto, uzyskane wyniki zostały porównane z danymi zebranymi w poprzednich latach, aby lepiej zrozumieć zmiany trendów płacowych w naszym sektorze.

Rok 2023 był dla branży budowlanej okresem wyzwań i zmian. Wzrost kosztów materiałów i pracy, braki pracowników oraz konieczność efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi to tylko niektóre z czynników, które miały wpływ na rynek pracy inżynierskiej. Analiza wynagrodzeń jest zatem niezwykle istotna, zarówno dla pracodawców, którzy starają się zrozumieć trendy płacowe w sektorze, jak i dla pracowników, którzy chcą być świadomi wartości swojej pracy na rynku.

Link do artykułu: Analiza wynagrodzeń inżynierów budownictwa na koniec roku 2023 - Krzysztof Kaczorek - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

 

Źródło: Artykuł dr inż. Krzysztof Kaczorek

 

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024