Zmiany warunków technicznych opóźnione

Opóźnienie wejścia w życie zmiany warunków technicznych dla budynków - walka z patodeweloperką wstrzymana

O nowelizacji zmieniającej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pisaliśmy na naszym portalu już ponad miesiąc temu: Zmiany warunków technicznych od 1 kwietnia 2024 r. Wprowadzenie zmian w warunkach technicznych dla budynków, które miało pierwotnie wejść w życie 1 kwietnia 2024 roku, zostało jednak odłożone na późniejszy termin. Decyzję tę ogłosił Krzysztof Kukucki, wiceminister rozwoju i technologii, który uzasadnił potrzebę udzielenia dodatkowego czasu inwestorom na dostosowanie się do nowych zasad budowania.

"Aktualnie ministerstwo analizuje, jaki będzie optymalny termin, aby wdrożyć te dobre przepisy, ale jednocześnie żeby środowisko samorządowe było przekonane, że to jest optymalny moment" - mówił Kukucki.

"Na pewno to jest kwestia nie więcej niż kilku miesięcy"- dodaje.

Nowelizacja, którą podpisał wcześniej minister Waldemar Buda, zakładała kilka istotnych zmian, m.in. zwiększenie minimalnej odległości budynków od granicy działki, zaostrzenie wymogów odnośnie placów zabaw, miejsc parkingowych, pomieszczeń technicznych, balkonów oraz wiele więcej. Miało to wprowadzić nowe standardy budownictwa, zwiększając komfort życia mieszkańców i poprawiając jakość zabudowy.

Jednakże, ze względu na złożoność przepisów oraz potrzebę dostosowania się inwestorów do nowych warunków technicznych, wprowadzenie zmian zostało odroczone. Wprowadzenie takich przepisów wymaga dogłębnej analizy oraz odpowiedniego przygotowania się do ich implementacji, aby uniknąć chaosu na rynku budowlanym uważa ministerstwo.

Warto zauważyć, że decyzja o opóźnieniu wejścia w życie nowych przepisów spotkała się z pozytywnym odzewem branży budowlanej. Deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz samorządy podkreślają, że zmiany są konieczne i popierają inicjatywę, ale zależy im również na odpowiednim czasie na przygotowanie się do nowych warunków. Rynek budowlany w Polsce stanął w obliczu wyzwań, takich jak wzrost kosztów materiałów i pracy, oraz konieczność efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Opóźnienie wejścia w życie nowych przepisów daje możliwość bardziej kontrolowanego dostosowania się do nowych warunków, co przyczyni się do bardziej płynnego przejścia przez okres zmian na rynku budowlanym. Jednakże, warto podkreślić, że mimo opóźnienia wejścia w życie nowych warunków technicznych, konieczność ich wdrożenia pozostaje niezmieniona. Jest to krok niezbędny w kierunku poprawy jakości budownictwa i zwiększenia komfortu życia mieszkańców.

Podsumowując, opóźnienie wejścia w życie zmian w warunkach technicznych dla budynków daje inwestorom dodatkowy czas na przygotowanie się do nowych zasad budowania. Decyzja ta ma na celu zapewnienie płynności procesu adaptacji nowych przepisów oraz minimalizację negatywnych skutków dla rynku budowlanego.

 

Aktualizacja 02.04.2024 r. 

Nowa data wejścia w życie zmian w warunkach technicznych ujawniona

Zamiast od 1 kwietnia 2024 r., przepisy będą obowiązywać od 1 sierpnia 2024 r. Dodatkowy czteromiesięczny okres pozwoli inwestorom na ukończenie prac nad projektami inwestycji, które są w trakcie realizacji. To jedyna zmiana jaka znalazła sie w projekcie rozporzadzenia.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024