Uprawnienia Elektryczne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych potocznie zwanych uprawnieniami elektrycznymi Prawo budowlane dzieli z w zależności od zakresu udzielanych kompetencji na kilka specjalności.

Uprawnienia elektryczne dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych.

Pozwalają one projektować lub kierować robotami budowlanymi jako kierownik branżowy przy: sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym kolejowych, trolejbusowych i tramwajowych sieci trakcyjnych, sieciach trakcyjnych metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Rodzaj i zakres:

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych Prawo budowlane dzieli na dwie kategorie główne oraz podkategorie zależne od zakresu kompetencji.

1. Bez ograniczeń:

 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi
 • Łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń jeśli chodzi o rodzaje obiektów oraz robót budowlanych nad jakimi możemy sprawować funkcje techniczne.

 1. W ograniczonym zakresie:
 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi
 • Łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Ograniczony zakres uprawnia nas do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Wymagania do uzyskania uprawnień:

Wymogiem obowiązkowym jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego a także odbytej i udokumentowanej praktyki zawodowej.
Jeśli udało nam się uzyskać potrzebne wymagania możemy zgłosić się do właściwej miejscowo okręgowej izby samorządu zawodowego i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Pozytywne przejście procesu kwalifikacyjnego pozwala nam podejść do egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin składa się z części pisemnej w postaci testu oraz części ustnej.

Do egzaminu najlepiej i najefektywniej przygotujesz się korzystając z naszego programu do nauki na część pisemną a także ustną.

 

Rodzaj i zakres 

Wymagane wykształcenie

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów

Wymagana praktyka na budowie

Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • elektrotechniki

 • inżynierii elektrycznej

 • elektroenergetyki

1 rok

1,5 roku

Bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • elektrotechniki

 • inżynierii elektrycznej

 • elektroenergetyki

1 rok

1 rok

Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • elektrotechniki

 • inżynierii elektrycznej

 • elektroenergetyki

1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • elektrotechniki

 • inżynierii elektrycznej

 • elektroenergetyki

3 lata

W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • elektrotechniki

 • inżynierii elektrycznej

 • elektroenergetyki

1 rok

1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • energetyki

 • elektroniki

 • elektroniki i telekomunikacji

 • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,

 • elektrycznego transportu szynowego

 • miernictwa elektrycznego programowania sterowników

 • automatyki i robotyki

1 rok

1,5 roku

W ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • elektrotechniki

 • inżynierii elektrycznej

 • elektroenergetyki

1 rok

1 rok

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • energetyki

 • elektroniki

 • elektroniki i telekomunikacji

 • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,

 • elektrycznego transportu szynowego

 • miernictwa elektrycznego programowania sterowników

 • automatyki i robotyki

1 rok

1 rok

W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • elektrotechniki

 • inżynierii elektrycznej

 • elektroenergetyki

1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • energetyki

 • elektroniki

 • elektroniki i telekomunikacji

 • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,

 • elektrycznego transportu szynowego

 • miernictwa elektrycznego programowania sterowników

 • automatyki i robotyki

1,5 roku

tytuł zawodowy technika lub mistrza

 • technik elektryk

 • technik elektroenergetyk transportu szynowego

 • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

 • elektryk

4 lata

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024