Uprawnienia Wyburzeniowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii wyburzeniowej w odróżnieniu od innych specjalności są jednolite i nie mają dodatkowych podziałów ze względu na ograniczenia zakresów oraz podspecjalności.

Uprawnienia wyburzeniowe dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych.

Pozwalają one projektować roboty rozbiórkowe lub kierować tymi robotami związanymi z użyciem materiałów wybuchowych jako kierownik robót rozbiórkowych.

Rodzaj i zakres:

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej Prawo budowlane dzieli tylko na dwie kategorie:

1. Bez ograniczeń:

 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi
 • Łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń jeśli chodzi o rodzaje obiektów oraz robót budowlanych nad jakimi możemy sprawować funkcje techniczne.

Wymagania do uzyskania uprawnień:

Wymogiem obowiązkowym jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego a także odbytej i udokumentowanej praktyki zawodowej.
Jeśli udało nam się uzyskać potrzebne wymagania możemy zgłosić się do właściwej miejscowo okręgowej izby samorządu zawodowego i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Pozytywne przejście procesu kwalifikacyjnego pozwala nam podejść do egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin składa się z części pisemnej w postaci testu oraz części ustnej.

Do egzaminu najlepiej i najefektywniej przygotujesz się korzystając z naszego programu do nauki na część pisemną a także ustną.

 

Rodzaj i zakres 

Wymagane wykształcenie

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów

Wymagana praktyka na budowie

Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • budownictwa,
 • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,
 • inżynierii wojskowej

1 rok

1,5 roku

Bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • budownictwa,
 • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,
 • inżynierii wojskowej

1 rok

1 rok

Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • budownictwa,
 • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,
 • inżynierii wojskowej

1,5 roku

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024