Uprawnienia Sanitarne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych potocznie zwanych uprawnieniami sanitarnymi Prawo budowlane dzieli z w zależności od zakresu udzielanych kompetencji na kilka specjalności.

Uprawniają one do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi jako kierownik branżowy przy: sieciach i instalacjach cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rodzaj i zakres:

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych Prawo budowlane dzieli na dwie kategorie główne oraz podkategorie zależne od zakresu kompetencji.

1. Bez ograniczeń:

 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi
 • Łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń jeśli chodzi o rodzaje obiektów oraz robót budowlanych nad jakimi możemy sprawować funkcje techniczne.

2. W ograniczonym zakresie:

 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi
 • Łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Ograniczony zakres uprawnia nas do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do wykonywania instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Wymagania do uzyskania uprawnień:

Wymogiem obowiązkowym jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego a także odbytej i udokumentowanej praktyki zawodowej.
Jeśli udało nam się uzyskać potrzebne wymagania możemy zgłosić się do właściwej miejscowo okręgowej izby samorządu zawodowego i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Pozytywne przejście procesu kwalifikacyjnego pozwala nam podejść do egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin składa się z części pisemnej w postaci testu oraz części ustnej.

Do egzaminu najlepiej i najefektywniej przygotujesz się korzystając z naszego programu do nauki na część pisemną a także ustną.

 

Rodzaj i zakres 

Wymagane wykształcenie

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów

Wymagana praktyka na budowie

Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa lub gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

1 rok

1,5 roku

Bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa lub gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

1 rok

1 rok

Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa lub gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa lub gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

3 lata

W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa lub gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

1 rok

1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • budownictwo

1 rok

1,5 roku

W ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa lub gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

1 rok

1 rok

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • budownictwo

1 rok

1 rok

W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa lub gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • budownictwo

1,5 roku

tytuł zawodowy technika lub mistrza

 • technik inżynierii sanitarnej,

 • monter sieci i instalacji sanitarnych,

 • monter budownictwa wodnego,

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

 • technik urządzeń sanitarnych,

 • technik energetyk,

 • technik inżynierii środowiska i melioracji,

 • technik gazownictwa,

 • monter instalacji gazowych,

 • monter sieci gazowych,

 • monter sieci cieplnych,

 • monter sieci wodnych i kanalizacyjnych,

 • monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych

4 lata

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024