Wymagania do uprawnień budowlanych

Chcąc posiadać uprawnienia budowlane trzeba zdać egzamin państwowy przeprowadzany co najmniej dwa razy do roku przez okręgowe izby samorządowe.
Jednak chcąc przystąpić do takiego egzaminu należy spełnić pewne wymagania jakie stawia przed nami prawo oraz właściwe izby zawodowe.

Są dwa wymogi jakie należy spełnić jeśli chcemy myśleć o przystąpieniu do postępowania i zdaniu uprawnień budowlanych:

1. ODPOWIEDNIE WYKSZTAŁCENIE

Dla każdego rodzaju oraz specjalizacji ustawodawca przewidział dokładny wymiar i rodzaj wykształcenia jakie musi posiadać osoba starająca się o uprawnienia.

2. PRAKTYKA ZAWODOWA

Drugim równie ważnym wymogiem jest odpowiedni staż przebytej praktyki w zawodzie pod okiem osoby posiadającej uprawnienia budowlane właściwe dla naszej specjalizacji.
Jej długość zależna jest od specjalizacji, zakresu uprawnień o które chcemy się starać oraz stopnia naszego wykształcenia.

Gdy mamy obie te rzeczy zapewnione musimy przygotować dokumenty, które poświadczą o naszej wiedzy teoretycznej - czyli potwierdzą nasze wykształcenie oraz które zaświadczą o naszej wiedzy praktycznej - czyli udokumentują odbytą praktykę budowlaną

W zbiorze wymaganych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego znajdują się m.in:

 • odpisu dyplomów ukończenia szkoły wyższej lub dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza,
 • suplementu do dyplomu lub wypisu potwierdzające przebieg studiów
 • formularzu osobowego
 • dowodu uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 • oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki lub książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie odbycia praktyki zawodowej
 • potwierdzenie posiadania przez opiekuna praktyki stosownych wymaganych uprawnień oraz przynależności do izby
 • dokument potwierdzające rodzaj zatrudnienia w trakcie odbywania praktyki
 • życiorys zawodowy
 • wykaz prac projektowych w których uczestniczyliśmy jeśli ubiegamy się o uprawnienia do projektowania
 • oświadczenia uzupełniają

 

Dokładne wymagania wyształcenia oraz praktyki zawodowej dla każdej specjalności:

 

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024